Menu

Dyrektor i wicedyrektorzy Nauczyciele przedmiotów Nauczyciele - specjaliści ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Bibliotekarze i wychowawcy świetlicy Wychowawcy

Grono pedagogiczne

Nauczyciele - specjaliści ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Pedagodzy:

Agnieszka Adamczyk, Katarzyna Jakubiak, Ewa Kubińska, Michał Bańka (urlop)

Psycholodzy:

Joanna Kąkol, Anna Dragan-Zawisza

Logopedzi:

Larysa Jurko, Marzena Przydatek

Terapeuci integracji sensorycznej:

Karol Cieloch, Karolina Miller

Terapeuci pedagogiczni:

Iwona Pietraczyk, Wioletta Naguszewska, Magdalena Przydatek, Ewa Kubińska, Monika Bartosiewicz, Ewa Trojanowska (urlop)

Socjoterapeuci:

Karol Cieloch, Alfreda Rybka

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

Beata Dytkiewicz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Magdalena Przydatek

Doradca zawodowy:

Jolanta Sikorska-Lis

Nauczyciele wspomagający:

Karolina Miller, Agnieszka Cybula, Alfreda Rybka, Joanna Harowicz, Eliza Maćkowiak-Buśko, Anna Paczyńska, Ewa Tartanus, Marta Osakowska, Elżbieta Szumiło-Żak, Justyna Zielińska, Justyna Dygoń

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  73 – Pielęgniarka
  105 lub 106 – Świetlica klas I- III
  72- Kierownik stołówki
  65 – Kadry
  69 - Recepcja
  60 – Sekretariat Szkoły

  Faks: 22 739 51 61