• Kalendarz 2018/2019

    • KALENDARZ_20182019.docx

      

     Kalendarz roku szkolnego

      2018/2019

      

     Wrzesień

     03.09.2018 r.  (poniedziałek)

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

     • godz.  8.30 – oddziały  przedszkolne
     • godz.   9.30 – kl.  I-III
     • godz. 10.30 – kl. IV-V
     • godz. 11.30 – kl. VI- VIII i kl. III gimnazjum

      

     08-09.09.2018 r. (sobota, niedziela) -  Dni Brwinowa 

     • udział szkoły w gminnych obchodach rocznicy Bitwy pod Brwinowem z 12 września 1939 r. oraz 100-lecia odzyskania niepodległości („Żywe Obrazy”, poczty sztandarowe, delegacje uczniów i nauczycieli)

      

     11.09.2018 r. (wtorek)

      

     • Zebrania z rodzicami :

     godz. 17.00- oddziały przedszkolne i kl. I-III szkoły podstawowej

     Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

     13.09.2018 r. (czwartek)

      

     • Zebranie Rady Pedagogicznej - godz. 14.30
     • Zebrania z rodzicami:

            godz. 17.00 – kl. IV-V

          godz. 18.00 – kl. VI-VIII i kl. III gimnazjum

     Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

      

      

     Październik

      

     12.10.2018 r.  (piątek)

     • Ślubowanie kl. I, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nadania statusu Pomnika Przyrody i imienia „Tadeusz” dębowi rosnącemu na terenie szkolnym

      

     16.10.2018 r.  (wtorek)
      

     • Zebranie Rady Pedagogicznej - oddziały przedszkolne:   godz. 17.00

      

     25.10.2018 r.  (czwartek)

     • Zebranie Rady Pedagogicznej - godz. 16.00

      

     Listopad

      

     01.11.2018 r. (czwartek)

     • Wszystkich Świętych – dzień wolny

      

     02.11.2018 r. (piątek)
      

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      

     09.11.2018 r. (piątek)

      

     • Apel szkolny z okazji Narodowego Święta Niepodległości

      (z odśpiewaniem hymnu narodowego)

      

     11.11.2018 r. (niedziela)

     • Narodowe Święto Niepodległości  - udział szkoły w gminnych obchodach 

     (poczty sztandarowe, delegacje uczniów  i nauczycieli)

      

     13.11.2018 r. (wtorek)

     • godz. 16.00  - zebranie Rady Pedagogicznej -  kl. I-III szkoły podstawowej 
                             (śródroczna analiza bieżących ocen i zachowania)
     •    godz. 18.00 - zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III szkoły podstawowej

      

      

     15.11.2018 (czwartek)

     • godz. 14.30 - zebranie Rady Pedagogicznej - kl. IV-VIII i kl. III gimnazjum, (dostosowanie warunków egzaminu, śródroczna analiza bieżących ocen
      i zachowania)
     • Zebrania z rodzicami i „Dzień Otwarty”:

     godz. 17.00 – kl. IV-V  

              godz. 18.00 – kl. VI-VIII i kl. III gimnazjum

     20.11.2018 r. (wtorek)

     • Finał konkursu „Jesienne inspiracje”
     • Wystawa pokonkursowa - reportaż na 100-lecie Polski

      

      

     29.11.2018 r. (czwartek)
      

     • Zabawa Andrzejkowa

      

      

     Grudzień

     3-5.12.2018 r.

     Egzaminy próbne ( kl. VIII i III gim.)

      

      

     06.12.2018 r. (czwartek)

      

     • Mikołajki klasowe

      

      

     08.12.2018 r.  (sobota)

     • Kiermasz bożonarodzeniowy

      

     11.12.2018 r. (wtorek)

     • Memoriał Adama Janczewskiego z udziałem UKS „Kobra”

      

      

     13.12.2018 r. (czwartek)

     • godz. 14.30 - zebranie Rady Pedagogicznej  kl. IV-VIII i kl. III gimnazjum (przewidywane oceny śródroczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania)
     • Zebrania z rodzicami i „Dzień Otwarty”:

           godz. 17.00 –kl. IV -V

          godz. 18.00 – kl. VI- VIII i kl. III gimnazjum

      

     20.12.2018 r. (czwartek)

     • godz. 16.00 – Rada Pedagogiczna. Spotkanie nauczycieli, Rady Rodziców i Przyjaciół szkoły

      

     21.12.2018 r. (piątek)

     • Jasełka, wspólne kolędowanie, wigilijne spotkania klasowe.

      

              22.12.2018 r.  – 01.01.2019 r.

     zimowa przerwa świąteczna

      

     Styczeń

     10. 01.2019 r. (czwartek)

     •  Zebranie Rady Pedagogicznej - oddziały przedszkolne – godz. 17.00

      

     • Zebrania z rodzicami - godz. 18.00

      

     15.01.2019 r.  (wtorek)

     • godz. 16.00 - zebranie Rady Pedagogicznej kl. I-VIII  i kl. III gimnazjum (klasyfikacja śródroczna)
     • godz. 18.00 – Zebrania z rodzicami - kl. I-III szkoły podstawowej
     • Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

     22.01.2019 r. (wtorek)

     • Dzień Babci, Dzień Dziadka

      

      

     24.01.2019 r. (czwartek)

     • godz. 14.30 - zebranie Rady Pedagogicznej (zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej)
     • Zebrania z rodzicami- przekazanie informacji o ocenach za I półrocze:

       godz. 17.00 – kl. IV-V

      godz. 18.00 – kl. VI-VIII,  kl. III gimnazjum

     • Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów posiadających IPET i objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

      

     25.01.2019 (piątek)

     •  Zakończenie I półrocza r. szk. 2018/2019

      

      

     26.01.2019 r. - 10.02.2019 r.

     Ferie zimowe

      

     Luty

     Bal gimnazjalny

     12.02.2019 r. (wtorek)

     • Dzień Bezpiecznego Internetu

      

     19-20.02.2019 r.  (wtorek-środa)

     • Zabawa Karnawałowa ( w poszczególnych grupach wiekowych)

                            

     21.02.2019 ( czwartek)

     • Międzynarodowy  Dzień Języka Ojczystego
     • Zebrania z rodzicami. Informacje o procedurach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego:

     godz. 17.00 - zebranie rodziców uczniów klas III gimnazjum

     godz.18.00 - zebranie rodziców uczniów klas VIII

      

     Marzec

      

     01.03.2018 r. (piątek)

     • Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – udział przedstawicieli uczniów i nauczycieli w uroczystościach miejskich

      

     05.03.2019 r.  (wtorek)

     • godz.17.00 - Rada Pedagogiczna – oddziały przedszkolne. Procedury przyjmowania uczniów do klas I

      

     08.03.2019 r. (piątek)

     • Dzień Kobiet – program przygotowany przez Samorząd Uczniowski

      

     21.03.2019 r. (czwartek)

     • Święto Wiosny- program przygotowany przez Samorząd Uczniowski         

                              

     26.03.2019 r.  (wtorek)

     • godz. 16.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej- kl. I - III

     (śródroczna ocena wyników edukacyjnych)

     • godz. 18.00 -  zebrania z rodzicami  uczniów kl. I - III

     28.03.2019 r. (czwartek)

     • godz. 14.30 - zebranie Rady Pedagogicznej  kl. IV-VIII i kl. III gimnazjum – śródroczna analiza ocen z przedmiotów i zachowania. Przypomnienie procedur egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty ( wszyscy nauczyciele)

      

     • Zebrania z rodzicami i „Dzień Otwarty”:

      -     godz. 17.00 – kl. IV -V

      -    godz. 18.00 – kl. VI- VIII i kl. III gimnazjum

      

      

     Kwiecień

      

     • Egzamin gimnazjalny - dni wolne od zajęć dydaktycznych

      

     10.04.2019 r.  (środa)– część humanistyczna

     11.04.2019 r.  (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza

     12.04.2019 r.  (piątek) – język obcy nowożytny

      

     • Egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych

      

     15.04.2019 r. (poniedziałek) – język polski

      

     16.04.2019 r. (wtorek) – matematyka

      

     17.04.2019 r. (środa) – język obcy nowożytny 

      

      

     18.04 - 23.04.2019 r.  (czwartek-wtorek)

     Wiosenna przerwa świąteczna

      

     Maj

     01.05.2019 r. (środa)

     • Święto Pracy - dzień wolny

      

     02.05.2019 r. (czwartek)

     • Święto Flagi Narodowej - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

      

     03.05.2019 r. (piątek)

     • Święto Konstytucji 3 Maja - udział szkoły w gminnych obchodach święta

     (poczty sztandarowe, delegacje uczniów  i nauczycieli)

      

      

      

     06.05.2018 r. - 25.05.2018 r.

     •  Wyjazdy klas na wycieczki wielodniowe i Zielone Szkoły  

      

     14.05.2019 r. (wtorek)

     • godz. 17.00 - zebranie  Rady Pedagogicznej  - oddziały przedszkolne
     • godz. 18.00 - zebrania z rodzicami

      

     28.05.2019 r.  (wtorek)

     • godz. 16.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej- kl. I-III,

     - informacje o  wynikach klasyfikacji

     • godz. 18.00 - Zebrania z rodzicami 

      

     30.05.2019 r. (czwartek)

     • godz. 14.30 - zebranie Rady Pedagogicznej - kl. IV-VIII i kl. III gimnazjum

     (roczne klasyfikacyjne oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania)

     • zebrania z rodzicami i „Dzień Otwarty”:

        -   godz. 17.00 –kl. IV -V

        -   godz. 18.00 – kl. VI- VIII i kl. III gimnazjum

     Czerwiec

      01.06.2019 r. (sobota)

     • Święto Szkoły. Rodzinny festyn naukowy

      

     3-5.06.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

     • Terminy dodatkowego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

      

     06.06.2019 r. (czwartek)

     • godz. 16.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej – kl. I-VIII i kl. III gimnazjum.   Klasyfikacja roczna.
     • Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

      

     13.06.2019 r. (czwartek)

     • godz. 16.00 - zebranie Rady Pedagogicznej - kl. I-VIII i kl. III gimnazjum (zatwierdzenie wyników klasyfikacji )

      

     19.06.2019 r. (środa)

     • Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 :

     godz. 9.00 - oddziały przedszkolne 

     godz. 16.00 - klasy III gimnazjum 

      

     20.06.2019 r. (czwartek)

     • Boże Ciało – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

      

     21.06.2019 r. (piątek)

     • Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019:

     godz. 9.00 - klasy I-III

     godz. 10.30 - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

     • godz. 13.00- Zebranie Rady Pedagogicznej- podsumowanie roku szkolnego 

      

     22.06.2019 r. -31.08.2019 r.

     Ferie letnie

      

      

     Uwaga!

     Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w kalendarzu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie