• Tematy projektów w r. szk. 2013/2014

    •  

     TEMATY PROJEKTÓW I CEL OGÓLNY PROJEKTU          

     w roku szkolnym 2013/2014

      

      

     Opiekun projektu

      

      

     Temat Projektu

      

     Informacje ogólne dotyczące projektu

     p. Daria Bagrowska

     Londyn na weekend-ulotka

     Krótki opis wybranych zabytków lub innych ciekawych miejsc wraz ze zdjęciami wydany w formie folderu reklamowego

     p. Daria Bagrowska

     Rodzina Królewska - drzewo genealogiczne

     Drzewo ze zdjęciami członków rodziny królewskiej z krótkim opisem każdego z nich, (poster lub gazetka ścienna).

     p. Dagmara Dukielska

     Jak można zmierzyć wysokość drzewa i nie tylko bez wchodzenia na nie?

     Celem projektu jest zapoznanie się z osiągnięciami geometrii starożytnych Greków i ich uniwersalnym znaczeniem we współczesnym świecie oraz wykonanie przyrządu pozwalającego na pomiary wysokości różnych budowli, drzew, itp. bez wchodzenia na nie.
     Temat obejmuje: osiągnięcia geometrii antycznej w szczególności twierdzenie Talesa, podobieństwo figur, twierdzenie Pitagorasa oraz praktyczne wykonanie przyrządu mierniczego.

     p. Dagmara Dukielska

     Jakie zastosowanie w architekturze mają poznane w gimnazjum bryły geometryczne?

     Celem projektu jest przedstawienie praktycznego zastosowania poznanych brył w otaczającym nas świecie oraz złamanie stereotypu ,że matematyka jest nauką abstrakcyjną i nieprzydatną w życiu.
     Temat obejmuje: omówienie poznanych w gimnazjum brył, przedstawienie różnych form architektonicznych wokół nas, przedstawienie przykładów zastosowania brył w architekturze w różnych epokach, wykonanie modeli architektonicznych( kościół romański, renesansowe kamieniczki, dworek szlachecki, barokowe kopuły kościołów, drapacze chmur w Nowym Jorku, makieta miasta itp.)

     p. Małgorzata Korpal

     Sztuka odżywiania i utrzymania zgrabnej sylwetki

      

     W obliczu rosnącego problemu otyłości, zaburzeń odżywiania oraz chorób żywieniowo zależnych bardzo ważne jest racjonalne odżywianie, do którego   nie potrzeba specjalnych produktów.  Sylwetka osy. Czy warto dążyć do niej za wszelką cenę?

     p. Małgorzata Korpal

     GMO – za i przeciw organizmom modyfikowanym genetycznie

     Co przeciętny człowiek wie o GMO? Co to jest żywność GMO?  Co to są rośliny i zwierzęta transgeniczne? Na te pytania znajdzie odpowiedź grupa tego projektu. Przedstawi argumenty za produkcją GMO. Wyszuka jakie produkty GMO można znaleźć na rynku i jak są one oznakowane.

     p. Tomasz Marchalewski

     Organizacja wewnątrzszkolnego turnieju w piłkę ręczną

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Tomasz Marchalewski

     Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?

     - Cele projektu :poznanie funkcjonowania organizmu człowieka podczas wysiłku fizycznego; zapoznanie się szczegółowo z budową anatomiczną człowieka;

     - Zadaniem uczniów będzie:

     Rozpoznanie różnic pomiędzy funkcjonowaniem organizmu podczas spoczynku i podczas wysiłku;

     wskazanie pozytywnych lub negatywnych oddziaływań wysiłku fizycznego na organizm człowieka;

     pokazanie funkcjonowania organizmu na konkretnym człowieku (może to być uczestnik projektu;

      

     - Prezentacja: Prezentacja multimedialna na forum klasy

     p. Paweł Kwietniak

     Oszczędzanie energii elektrycznej

      

     Prezentacja w PP- zaprezentowanie metod i sposobów oszczędzania energii elektrycznej.

     p. Paweł Kwietniak

     Wykorzystanie komputera i Internetu w życiu codziennym

     Jak uczniowie wykorzystują Internet i komputer

     p. Longina Kaczorowska – Kaczmarek

     Układ Słoneczny

     Galaktyki, Słońce, planety, księżyce

      

     p. Longina Kaczorowska – Kaczmarek

     Fizyka na placu zabaw

     Opis maszyn prostych i zdjęcia odpowiedników maszyn prostych na placu zabaw

      

     p. Jolanta Sikorska

     Czy kochamy nasze miasto?

     Wykazanie zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich 50 lat, jakie są warunki mieszkaniowe, możliwości pracy, zaopatrzenie, uroczystości miejskie, rekreacja

     p. Jolanta Sikorska

     Magia rock-rolla

     Powstanie i charakter muzyki, najwięksi twórcy, dzień dzisiejszy

     p. Ewa Bukowska

     Od piktogramu do alfabetu: pismo i jego rozwój na przestrzeni wieków

     Zapoznanie z dziejami pisma od starożytności po współczesność, własnoręczne rysowanie hieroglifów i wiązanie węzełków, wykonanie prezentacji multimedialnej

     p. Ewa Bukowska

     Duchy, zjawy, upiory. Świat nadprzyrodzony w literaturze

     Przedstawienie sposobów wykorzystania elementów świata nadprzyrodzonego w literaturze, pokaz „upiornej” mody, wykonanie prezentacji multimedialnej

     p. Agnieszka Zielińska

     Trening aerobowy w cyklu treningowym

      

     p. Agnieszka Zielińska

     Polska historia multimedialna

      

     p. Arkadiusz Janiszek

     Turniej piłki nożnej chłopców

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Arkadiusz Janiszek

     Turniej unihokeja chłopców

      

     p. Krzysztof Michalak

     Czy można doświadczyć Boga?

     Wyjaśnienie pojęcia i roli teofanii. Motywowanie do odkrywania śladów Boga w otaczającym nas świecie

     p. Krzysztof Michalak

     Sakramenty Kościoła

     Ukazanie sakramentów jako znaków udzielanego ludziom zbawienia. Uwrażliwienie na potrzebę korzystania z daru sakramentów

     p. Małgorzata Szmyt

     Jak wydarzenia z przeszłości wpływają na współczesność?

     Motywacja do nauki historii przez uświadomienie bezpośredniego wpływu na nasze życie

     p. Małgorzata Szmyt

     Powstanie warszawskie – uczczenie 70 rocznicy wydarzenia

     Upowszechnienie i poszerzenie wiedzy o powstaniu warszawskim, konkurs na pracę plastyczną, zebranie materiałów o udziale mieszkańców Brwinowa w powstaniu, w jaki sposób nasze miasto i okolice było zaangażowane w wydarzenia z przed 70 lat?(np. Dulag, „mały Londyn, itd.)

     p. Arkadiusz Leszkiewicz

     Czy umiem pomóc?

     Krajowy system ratownictwa, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, pięć filmów z zainscenizowanych akcji udzielania pierwszej pomocy, prezentacja multimedialna

     p. Janusz Lewoń

     Przewodnik multimedialny po cmentarzu w Brwinowie

     Nekropolia w Brwinowie w fotografii archiwalnej i współczesnej, opis najbardziej charakterystycznych obiektów, groby znakomitych przedstawicieli nauki i kultury, mapka do zwiedzania dla turystów spoza Brwinowa

     p. Janusz Lewoń

     Homofobia – zjawisko i zakres występowania

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Bożena Kruszewska

     W jakim stopniu język rosyjski wpłynął na słownictwo w języku polskim?

      

     p. Bożena Kruszewska

     Najciekawsze zabytki prawosławnej sztuki sakralnej w Rosji i w Polsce. Dlaczego warto je poznać?

      

     p. Anna Stypa

     Jak na przestrzeni wieków kształtowała sie ciekawość ludzi w odniesieni do zjawisk paranormalnych

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Anna Stypa

     Ujęcia wody pitnej w naszym mieście

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Grażyna Olejko – Kaźmierska

     Jakie znaczenie i wpływ na język niemiecki mają anglizmy i neologizmy, które pojawiły na przestrzeni ostatnich 50 lat?

     Celem jest zwrócenie uwagi uczniów na nowe słowa w języku niemieckim, powstałe w wyniku globalizacji, oraz postępującej "anglizacji" języków nowożytnych.

     p. Maciej Kieryło

     Fałszywi przyjaciele - jak nie dać się oszukać w języku obcym?

     Wyrazy w obcych językach podobne do polskich ale o zupełnie innym znaczeniu, jak unikać błędów językowych, jak unikać nieporozumień językowych

     p. Maciej Kieryło

     Odmiany języka angielskiego

     zaznajomienie uczniów z odmianami języka angielskiego w różnych krajach - Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia: różnice fonetyczne, różnice gramatyczne, różnice pod względem słownictwa

     p. Emilia Szymanek – Ciabach

     Jaki wpływ na rozwój matematyki mieli Polacy?

     Przedstawienie sylwetek sławnych polskich matematyków

     p. Emilia Szymanek – Ciabach

     Jak wygląda moje gimnazjum w liczbach i procentach?

     Zbieranie, porządkowanie, selekcjonowanie, opracowywanie i analizowanie danych, wykonywanie obliczeń, w tym obliczeń procentowych w arkuszu kalkulacyjnym, przedstawianie zebranych danych w postaci tabel, wykresów, opisów słownych z wykorzystaniem arkusza  kalkulacyjnego.

     p. Michał Bańka

     Portale społecznościowe jako część naszego życia.

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Aleksandra Lipka

     Kropla wody, światło

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Aleksandra Lipka

     Film krótkometrażowy- "Współczesny mężczyzna", "Współczesna filmowa adaptacja baśni" 

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Marta Skupio

     Wpływ behawioryzmu na wartość użytkowania psa

     Temat zgłoszony przez uczniów

     p. Marta Skupio

     Choroby genetyczne jako skutek mutacji

     Przyczyny chorób genetycznych, najczęstsze choroby genetyczne, dziecko z chorobą genetyczna – co dalej?

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie