• Historia szkoły


    •  
      
      
      
      

      

      


     Na terenach obecnego Brwinowa życie ludzkie istniało już 8000 lat przed naszą erą. Natrafiono tutaj na ślady jednego z największych w ówczesnej Europie ośrodków hutniczych. Nazwa Brwinów znana jest od XV wieku. W roku 1406 występuje jako Brwynowo. Według historyków u jej podstaw leży staropolskie ,,birzwo" - belka, tram. Według etymologii opartej na miejscowej tradycji, źródłosłów ten wywodzi się od określenia ,,borowy nów". Rok 1406 to najstarsza znana data z dziejów Brwinowa. W akcie erekcyjnym ogłoszonym w tym roku biskup poznański wymienia właśnie wieś Brwinów. W XVIII i XIX stuleciu krzyżowały się tutaj dwa szlaki.Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego określa Brwinów jako wieś drobnoszlachecką, często zmieniającą właścicieli. W latach 1831-41 Brwinów dzierżawił generał wojsk Polskich Kazimierz Dziekański, w 1861 przeszedł na własnośc warszawskiego przemysłowca Stanisława Lilpopa. 14 czewca 1945 roku przez Brwinów przejechał pierwszy pociąg.11 listopada 1919 roku został wzniesiony krzyż kolejarski. Rozwój kolei stał się punktem zwrotnym w histrii Brwinowa zarówno od względem gospodarczym bądź społecznym. W latach poprzedzających wybuch I Wojny Światowej Brwinów liczył już ponad 2 tys. Mieszkańców. W 1927 brwinów otrzymał status letniska. Powołany został lokalny samorząd i wybrany wójt. W 1929 Brwinów gościł prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Powsały piękne willw i pałacyki. W przededniu wybuchu II Wojny Światowej Brwinów liczył około 6 tys. Mieszkańcow. We wrześniu 1939 rozegrała się pod Brwinowem bitwa z wojskami niemieckimi. W czsie Powstania Warszawskiego Warszawskiego po jego kapitulacji setki mieszkańców stolicy znajdowalo tu schronienie. W 1950 roku Brwinow otrzymał prawa miejskie. W 1998 i 1999 roku pracownicy Muzeum starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Mazowieckiego Pruszkowie prowadziło badania archeologiczne w pobliżu jednej z wielkich osad metalurgicznych. Osada jest jedną z największych. W jej strfie odkryto już niemal 500 pieców hutniczych oraz poleniska kowalskie. W partii mieszkalnej 7 domów,wędzarnię, 2 studnie. Wydobyto ponad 18000 fragmentów naczyń glinianych, zapinki, noże, kostkę do gry. Do najważniejszych należy odkrycie kilkunastu glinianych dyszy używanych w piecach kowalskich. Odkryte do tej pory piece stanowią zaledwie 3-5% wszystkich jakie zbudowano w tym miejscu. Jeśli wyliczenia te są właściwe to osada brwinowska jest jedną z największych osad metalurgicznych metalurgicznych Europy Starożytnej.

           Najważniejsze daty w dziejach Brwinowa

     • 1406 pierwsza wzmianka o wsi Brwinów
     • 1845 przez Brwinów przejeżdza pierwszy pociąg 
     • 1861 Brwinow przechodzi na własność Stanisława Lilpopa 
     • 1900 rozpoczyna działalność szkoła rolnicza w Pszczelinie placówka funkcjonuje do dzisiaj 
     • 1902 Stanisław Lilpop przystępuje do parcelacji majątku 
     • 1906 powstaje w Brwinowie Szkoła elementarna Macierzy Szkolnej 
     • 1910 powstaje Ochotnicza Straż Pożarna 
     • 1927 Brwinów otrzymuje status letniska 
     • 1927-37 wybudowany zostaje murowany Kościół 
     • 1927 uruchomiona zostaje kolejka EKD 
     • 1928 do rezydencji Stawisko wprowadza się Jarosław Iwaszkiewicz 
     • 1929 wizyta Ignacego Mościckiego 
     • 1939 bitwa pod Brwinowem w której udział brał 36 Pułk Piechoty im. Legii Akademickiej 
     • 1945 17 stycznia Brwinów zostaje wyzwolony spod okupacji niemieckiej 
     • 1950 Brwinów otrzymuje prawa miejskie


     Sławni ludzie, którzy mieszkali w Brwinowie
     1.   P.Hryniewiecki dyrektor Ogrodu Botanicznego Botanicznego - jego syn jest architektem
     2. p.Antonina Walicka, ul.Batorego 8,  dom wybudowany w 1910 roku, zaprojektowany przez Oskara Sosnowskiego; przełóżona Warszawskiej pensji
     3.   p.Jadwiga Warnkówna(spokrewniona ze Stanisławem Staszicem) - prezes koła Polek. Mieszkała przy ulicy Świerkowej
     4.   p.Stefan Kiedrzyński ul.Sportowa 13 - literat, dramaturg jego sztuki wystawiane były przed wojną w Teatrze Polskim w Warszawie. Współpracownik ,,Kuriera Warszawskiego", oznaczony Złotym Wawrzyńcem Polskiej Akademii Literatury
     5.   Rodzina Wierusz - Kowalskich (pałac w parku), właściciele majątku Brwinów
     6.   Anna Iwaszkiewicz urodziła się w Modrzewiowym Dworku w parku
     7.   p.Tadeusz Wyszomirski prawnik, podpułkownik Wojska Polskiego, należał do Loży Masońskiej
     8.   p.Andrzej Strug literat, pisarz po śmierci Żeromskiego - najwybitniejszy przedwojenny literat
     9.  p.Wacław Werner - fizyk, pracownik Politechniki Warszawskiej, w czasie wojny w ich domu przechowywano gram radu
     10. Rodzina Rayzecherów -  ul.Pszczlińska 1, inicjator pomnika Piłsudskiego. Stanisław Rayzaher część placu ofiarował Straży Pożarnej.
     11.  p.Zygmunt Bartkiewicz ul.Grodziska 57 - ,,Zagroda", literat
     12. p.Stanisław Antoni Dołęga-Kowalewski ul.Leśna 14 ,,Willa Janina". Był pierwszym wójtem Letniska Brwinów, w 1927 roku przeprowadził elektryfikację Brwinowa a główne ulice otrzymały brukową nawierzchnię.
     13.  p.Zubko ul.Żwirowa - budowniczy pieców hutniczych
     14.  Rodzina Poczobut-Odlanieckich
     15.  Rodzia Wiencków - młyn i cegielnia - ul.Sportowa
     16.  W 1922 roku odbył się w Kościele w Brwinowie ślub Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, na którym byli Lechoń, Tuwim, Antoni Słowiński, Kazimierz Wierzyński, Karol Szymanowski
     17.  p.Jan Tobolka obywatel Stanów Zjednoczonych, dyrektor banku American Express Company
     18.  p.Wacław Kowalski - ul. Konopnickiej 4. Aktor szczególnie znany z filmu ,,Sami swoi"
     19.  Maria i Stanisław Rouppertowie - ojciec p.Marii był osobistym lekarzem Piłsudskiego
     20.  p.Zbigniew Herbert mieszkał w Brwinowie w 1957 roku przy ulicy Biskupickiej - poeta
     21.  p. Wojciech Żukrowski - w Brwinowie mieszkali jego dziadkowie, przyjeżdżał tu bardzo często jako dziecko - ulica Grodziska (między Składową a Sportową)
     22. p. Jan Prosnak( 1904-1987) - muzykolog. Zajmował się głównie historią muzyki polskiej. Urodzony w Pabianicach, z Brwinowem był związany od 1932 roku. Jego ważniejsze prace to ,,Kultura muzyczna Warszawy XVII wieku", ,,Stanisław Moniuszko", ,,Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni dzisiejszych", ,,Siedem wieków pieśni polskiej. Spiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym".

      

     Rodzina Wernerów.
      

     Teodor Werner

     W roku 1882 s-ka Norblin i Werner kupiła firmę braci Buch przy ulicy Żelaznej. W 1886 warsztaty tej firmy przeniesiono z ul. Chłodnej na ulicę Żelazną. Po przeniesieniu zakładów na ulicę Żelazną, stał się on prawdziwą fabryką. Dzieci Teodora i Albertyny to:
     1.    Maria Magdalena, ur. 22.7.1866 ślub z Mieczysławem Meisnerem z Podolowa 20.1.1891
     2.    Teodor Sylwester, ur.31.12.1867 Przemysłowiec
     3.    Jadwiga Aniela, ur.20.7.1870 zm.8.8.1870
     4.    Jan Stanisław, ur.22.6.1873
     5.    Wacław Henryk, ur.14.7.1879,
      


     ok. 1932 rodzeństwo Wernerów: Maria, Stanisław, Witold, Helena

      

      

      
      

      

      

                

     Stanisław Werner,                   
     Stanisław Werner

      

      

      

      

      

      

      SZKOŁA W BRWINOWIE
     Dom Wernerow w Brwinowie, po wyprowadzeniu się rodziny do Warszawy w zasadzie stał pusty. W stróżówce mieszkał ogrodnik, p. Zieliński z żoną - pilnował domu. W 1920 roku, gdy po koszmarze dwóch wojen życie zaczęło wracać do normy, ojciec zdecydował się udostępnić parter budynku przy Słonecznej 3 na potrzeby szkoły powszechnej w Brwinowie, która tułała się w lokalach nienadających się do tego celu. W czterech pokojach na parterze umieszczono klasy, a w pokoju służbowym powstała kancelaria szkolna. Plac przed domem aż do ulicy Słonecznej ogrodzohno drucianym płotem, tworząc boisko szkolne. Furtka przy ulicy środkowej obok Słonecznej stanowiła wejście do szkoły. Czasowo również jeden pokój na piętrze był wynajmowany na mieszkanie dla nauczyciela. Werner pobierał od władz szkolnych niewielki, symboliczny czynsz, który przeznaczał na dożywianie dzieci szkolnych. Kierownikiem zkiły był pan Wacław Moczydłowski.
     Szkoła korzystał z tego domu przez 10 lat(1920-1930). Później szkoła uzyskała własny budynek przy ulicy Żwirowej, Sportowej i Słonecznej.

     Szkoła Powszechna w Brwinowie. Oddział V, wychowawczyni p. Olejkówna uczyla języka polskiego i historii. Zdjęcie zrobione jesienią 1931 lub wiosną 1932. Szkoła przy ul. Biskupickiej.

      

     I rząd od dołu od lewej:

     1. Anders
     2. Smoliński
     3. Krasucki
     4. Kosiński
     5. Krupkowski
     6. Sierociński
     7. Przydatek

     II rząd

     1. Batorówna
     2. Trzykowska
     3. Gospodarczykl
     4. Pawlak
     5. --
     6. Cichocka
     7. Juszkiewicz
     8. Wiśniewska
     9. Książkiewicz

     III rząd:

     1. Pniewski lub Jaroń
     2. --
     3. Piskorska
     4. --
     5. --
     6. Graczyk
     7. Ciesielska
     8. PIątkowska
     9. Śliwińska
     10. Jaroń

     IV rząd:

     1. Muszyński
     2. Porębski
     3. Kopczyński
     4. Wojtczak
     5. Smoleński
     6. Laskuś
     7. Korcz
     8. Brzóska
     9. Maciszewski
     10. --
     11. Piotrowski
     12. --
     13. Rapacki

     Zbigniew Herbert
     Zbigniew Herbert należy jest jednym z najwybitniejszych poetów współczesnych, dramaturgów i eseistów. Zadebiutował w 1956 roku tomikiem ,,Struna Światla".W 1951 roku mieszkał w Brwinowie. Jego dom znajdował się przy ulicy Biskupickiej 27. Przyjaźnił się również z Ireną Voise(ul. Sienkiewicza 7).
     Rysunek Zbigniewa Herberta w liście z Brwinowa do Janusza Odrowąża-Pieniążka

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie