• Plan pracy SU Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

    • Plan pracy Samorządu  Uczniowskiego

     w roku szkolnym 2014/2015

      

     Uroczystości

     Termin

     Odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzanie

     Inauguracja roku szkolnego

     1.09.2014

     Wychowawcy klas 3 i 6 SP oraz 3 Gim

     Dni Brwinowa

     14-15.09.2014

     Przedstawiciele klas oraz ich wychowawcy

     Wybory do samorządu uczniowskiego

     październik, 2014

     Uczniowie i p. M. Korpal oraz p. M. Skupio

     Uczczenia  Miejsc Pamięci

     28- 31.10.2014

     Uczniowie i wychowawcy

     Festyn „Zwierzęca kraina”

     04.10.2014

     Nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców

     Ślubowanie klas 1 szkoły podstawowej i gimnazjum

     14.10.2011

     Wychowawcy klas 1 Gim i 1 SP

     Dni Papieskie

     28.10.2011

     p. B. Malinowski z uczniami

      Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich związanych                  ze Świętem Niepodległości

     11.11.2011

     Poczet Sztandarowy

     Zabawa Andrzejkowa

     28.11.2011

     Samorząd Uczniowski i p. M. Korpal oraz p. M. Skupio

     Organizacja klasowych mikołajek

     Grudzień

     Samorządy klasowe i wychowawcy

      Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

     Grudzień

     Samorządy klasowe i wychowawcy

     Jasełka szkolne

     19.12.214

     Nauczyciele Religi 

     Bal karnawałowy

     Luty 2015

     Samorząd Uczniowski i p. M. Korpal  oraz p. M. Skupio

     Organizacja poczty walentynkowej

     13.02.2015

     Samorząd Uczniowski i p. M. Korpal  oraz p. M. Skupio

     Organizacja pierwszego dnia wiosny

     Marzec 2015

     Samorząd Uczniowski i p. M. Korpal  oraz p. M. Skupio

     Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

     01.03.2015

     Poczet sztandarowy gimnazjum

     Organizacja klasowych spotkań wielkanocnych

     Kwiecień 2015

     Samorządy klasowe i wychowawcy

     Udział pocztu sztandarowego i delegacji klas w uroczystościach miejskich z okazji święta Konstytucji 3 Maja

     03.05.2015

     Poczet Sztandarowy i wychowawcy klas

     Dzień Dziecka

     01.06.2015

     Samorządy klasowe i wychowawcy klas

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

     29.06.2012

     Dyrektor, wychowawcy klas

     Zbiórka baterii i korków

     Cały rok

     Uczniowie, nauczyciele

     p. M. Korpal

     p. M. Skupio

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 0 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 61 - FAX 63 – Pokój nauczycielski 65 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie