Menu

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  73 – Pielęgniarka
  105 lub 106 – Świetlica klas I- III
  72- Kierownik stołówki
  65 – Kadry
  69 - Recepcja
  60 – Sekretariat Szkoły

  Faks: 22 739 51 61

Rada Rodziców SP Nr1, Brwinów ul. Piłsudskiego 11 98 9291 0001 0098 3736 3000 0010 z dopiskiem – imię i nazwisko dziecka, klasa.


Niedziela 19.11.2017

Międzynarodowy Program
"Szkoły Aktywne w Społeczności"

 

 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie,
ul. J. Piłsudskiego 11, 05-840 Brwinów
nr konta 98 9291 0001 0098 3736 3000 0010
e-mail: radarodzicowzs1@wp.pl

  Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przekazał 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz naszej szkoły.
Jesteście Państwo naszymi przyjaciółmi !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Uczniowie naszej szkoły,

   Już po raz 10. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Obwód Warszawa - kombatancka organizacja podziemia niepodległościowego z okresu II konspiracji i współpracujące z nią szkoły organizują przed Świętami Bożego Narodzenia akcję „Paczka dla kombatanta ze Lwowa oraz Polaków z obwodu lwowskiego”.
  Akcja polega na zbiórce i przygotowaniu jednakowych paczek żywnościowych, przewiezieniu ich do Lwowa, a tam przekazaniu kombatantom i ich rodzinom. Paczki przewożą do Lwowa wychowawcy szkół, przedstawiciele młodzieży, Zrzeszenia WiN we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz konsulatem polskim we Lwowie.
  Kresowym Polakom, zwłaszcza dzisiaj, kiedy trudna sytuacja międzynarodowa pogorszyła warunki życiowe na Ukrainie, potrzebna jest nasza pomoc. Szczególnie oczekują jej ludzie w podeszłym wieku i najczęściej chorzy.  Ofiarność, jaką możemy się wykazać, nie jest dla Nas zbytnim obciążeniem, a dla kombatantów, ich rodzin i coraz mniejszej liczebnie tamtejszej Polonii, jest materialnym świadectwem, że Polska o nich pamięta!
  Jeżeli chcesz pomóc kombatantom i Polonii ze Lwowa, Stryja, Drohobycza i Borysławia i innych miejsc przygotuj paczkę (według wykazu) i przekaż p. Agnieszcze Adamczyk lub p. Krzysztofowi Michalakowi. Paczki przygotowujemy do 25 listopada br.
   

 • Dnia 9 listopada 2017 r. w naszej Szkole, w bibliotece miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Odwiedził nas Pan Profesor Stanisław Michnowski „Marian” –  wnuk powstańca styczniowego, żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, wybitny uczony, a przede wszystkim człowiek ogromnej wiary, nadziei i hartu ducha. Spotkanie zorganizowali i poprowadzili nauczyciele bibliotekarze - p. Małgorzata Ignasiak i p. Ewa Wituch przy współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami historii i języka polskiego.

 • Szanowni Rodzice, przypominamy i zapraszamy na zebrania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów czyli tzw. "dzień otwarty". Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

  14.11.2017 (wtorek) - godz. 18.00 - zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III szkoły podstawowej

  16.11.2017 (czwartek):
  - godz. 17.00 - zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej,
  - godz. 17.00 - szkolenie dla rodziców uczniów gimnazjum pn.: "Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie" (stołówka szkolna),
  - godz. 18.00 - zebrania z rodzicami uczniów kl. II i III gimnazjum.

 • Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów,

  uprzejmie informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka na terenie szkoły. Program realizuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

 • Szanowni Rodzice i Uczniowie,

  uprzejmie informujemy, że opłaty za obiady za listopad 2017 r. w formie gotówkowej u kierownika stołówki będzie można dokonać w dniach 13-15 listopada 2017 r. Zmiana terminu płatności wynika z przyczyn losowych.

  Opłatę w formie wpłaty na konto można uiścić do dnia 10 listopada 2017 r.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Konkurs biblioteczny dla uczniów z klas 1- 3

  Czytam i ilustruję baśnie

  Cele

  Zachęta do czytania bajek.

  Rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci.

  Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

   

  Regulamin

  1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas 1- 3.
  2. Uczniowie wykonują pracę plastyczną w formacie A 3 dowolną techniką  ( wydzieranka, farby, kredki, collage…).
  3. Prace należy złożyć u nauczyciela wychowawcy do dnia 20 listopada br.
  4. Ilustracje po
 • Informujemy, że w związku z zakończeniem budowy ronda w pasie drogowym drogi powiatowej nr DP 3112W (ulica Promyka) w miejscowości Moszna gmina Brwinów od dnia 4 listopada 2017 r. zostaje przywrócona trasa linii B4 i B10 oraz zostaje przywrócona obsługa na tych liniach przystanku Moszna I (wieś).

 • Dnia 6 XI 2017 wychowawczynie klas IB i IC zaprosiły na lekcję historii koleżankę Elżbietę Szumiło-Żak. TEmat lekcji: "Odzyskanie przez Polskę niepodległości".

  GALERIA

 • 15. października - dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

  Dzisiejszy dzień spędziliśmy z patronem naszej szkoły – Tadeuszem Kościuszką. Dowiedzieliśmy się o wielkich czynach i  niezwykłych momentach z życia tego niezwykłego bohatera. Z okazji 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki przygotowaliśmy gazetkę w holu głównym. Znajdziecie tam wiele ciekawostek i opowiadanie, które przybliży Wam postać człowieka, który wpływał na dzieje Polski i świata.

  Uczniowie klasy III a

  GALERIA

 • Oddział przedszkolny

  „Atrakcyjny październik”

  Grupa O„C” zapoznała się z tajnikami sztuki teatralnej. Zerówkowicze wiedzą co to jest teatr, kurtyna, aktor-widz, scena….. Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały pacynkowe przedstawienie pt. „Czerwony kapturek”.

  Następnie odbyła się wycieczka do teatru Syrena na barwną i widowiskową sztukę pt. „Królowa Śniegu”.

  Kolejnego dnia obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego „mali artyści” zamienili się w aktorów,  recytując wiersze, tańcząc i śpiewając piosenki.

 • Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r., zarządzanie halą sportową należy do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (GOK).

  Zasady współkorzystania z hali sportowej przez GOK oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Brwinowie (Szkołę) zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy operatorskiej zawartej pomiędzy Gminą Brwinów a GOK w dniu 31.08.2017 r.

  Do najważniejszych zasad należą wymienione poniżej:

  1. Szkoła ma prawo korzystać z hali sportowej w dni nauki szkolnej w godz. 8.00-16.00 (zajęci
 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

  Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 18 kwietnia 2018 r.,
  • 19 kwietnia 2018 r.,
  • 20 kwietnia 2018 r.,
  • 30 kwietnia 2018 r.,
  • 4 maja 2018 r.,
  • 1 czerwca 2018 r.,

  oraz 2 dni w terminie rekolekcji wielkopostnych.

  Przyzpominam, że dzień 2 maja 2018 r. został odpracowany w sobotę 9 września 2017 r.

  Anna Kurman
  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie

   

 • WYCIECZKA KLASY 0b do PIEKARNII

   

  20.09.2017r. dzieci z klasy 0b  były na wycieczce w piekarni Państwa Roguskich w Brwinowie. Do piekarni weszliśmy tylnym wejściem, przeznaczonym dla pracowników. Powitała nas tam żona właściciela piekarni Pani Małgosia Roguska oraz piękny zapach świeżego pieczywa. Najpierw pokazano nam miejsce, gdzie mogliśmy położyć nasze kurtki, ponieważ wewnątrz było bardzo gorąco, a następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie piekarni.

  Na początku weszliśmy do pomieszczenia, w którym znajdowały się maszyny do wyrobu ciasta chlebowego. Nasz przewodnik - właścicielka oraz pracownicy piekarni dokładnie opowiedzieli nam, do czego służą poszczególne urządzenia. Mogliśmy też zapoznać się tam z kolejnymi etapami wypieku chleba. W pierwszej kolejności obserwowaliśmy, jak w ogromnej elektrycznej dzieży mieszano składniki na biały chleb. Następnie dzieci zobaczyły, jak gotowe ciasto trafiło do specjalnej maszyny porcjującej, a stamtąd do innej, kształtem przypominającej ślimaka. Gotowe, ukształtowane bochenki pracownicy w białych ubraniach wkładali do obsypanych mąką foremek, które następnie ustawiali na specjalnym ,,piętrowym” wózku.

 • Oddział przedszkolny

  Nareszcie zawitała słoneczna „Polska Złota Jesień” i mogliśmy wyruszyć na jej spotkanie. W parku i podczas spacerów grupa 0 „C” podziwiała jej różnobarwne kolory i rozpoznawała nazwy drzew. Do sali zawitały skarby jesieni, z których powstały piękne kompozycje z jesiennych darów. Oprócz jesiennego zachwytu dzieci odbyły bardzo ważną lekcję, praktycznie zapoznały się z  zasadami bezpiecznego zachowania się na ulicy. Utrwaliły zdobytą wiedzę podczas zajęć, rozpoznawały znaki drogowe, ćwiczyły prawidłowe przejście przez ulicę. Wszystko to odbyło się pod czujnym okiem Pani ze Straży Miejskiej w Brwinowie. Zerówkowicze w dowód wdzięczności za przekazane wiadomości wyrecytowały wiersz: „Czerwone światło stop, zielone światło…..

 • Już jesień. Piękna! Nareszcie możemy czerpać energię ze słońca. Byliśmy na spacerze w parku. Przytulaliśmy się do drzew. Uśmiechaliśmy do wiewiórek i kolegów. Bawiliśmy się znakomicie, bo zabawa jest ważna! Zaczarowany berek, karuzela i wspinaczka na drabinki to znakomity sposób na rozpoczęcie miłego dnia w szkole. Tego Wam życzymy :)
  Szczęśliwi uczniowie klasy III a

  ...

 • Od dnia 11.09.2017 r. z powodu budowy ronda w pasie drogowym drogi powiatowej nr DP 3112W (ulica Promyka) w miejscowości Moszna gmina Brwinów przystanek Moszna I (wieś) na linii B4 i B10 nie będzie obsługiwany do odwołania.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  73 – Pielęgniarka
  105 lub 106 – Świetlica klas I- III
  72- Kierownik stołówki
  65 – Kadry
  69 - Recepcja
  60 – Sekretariat Szkoły

  Faks: 22 739 51 61