• Boiska szkolne

    • Regulamin użytkowania boisk w Gminie Brwinów: uchwala_regulamin_boisk_2015.pdf

     Zasady użytkowania boisk szkolnych: Regulamin_korzystania_z_boisk_szkolnych_-_2017.pdf

     Harmonogram użytkowania boisk szkolnych wielofunkcyjnych:

     Boiska szkolne wielofunkcyjne udostępniamy:

     • w dni nauki szkolnej: od godz. 16.00 do zmroku*
     • w soboty, niedziele i święta: od godz.11.00 do zmroku*
     • w okresie wakacji letnich: od godz. 8.00 do zmroku*

     *zmrok oznacza moment włączenia latarni ulicznych

     Harmonogram użytkowania boiska do piłki nożnej:

     W terminie marzec-październik boisko do piłki nożnej udostępniamy:

     • w dni nauki szkolnej: od godz. 16.00 do zmroku*
     • w soboty, niedziele i święta: od godz. 11.00 do zmroku*
     • w okresie wakacji letnich: od godz. 8.00 do zmroku*

     *zmrok oznacza moment włączenia latarni ulicznych

     W terminie październik-marzec boisko do piłki nożnej jest nakryte halą pneumatyczną. Szkoła korzysta z niej dni nauki szkolnej w godzinach 8.00 - 16.00. W pozostałe dni i godziny halą pneumatyczną zarządza Creaton-Sport Sp. z o. o.. Więcej informacji w zakładce "Hala pneumatyczna"

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie